5 ของนำโชค โกยทรัพย์เข้ามือโดยไม่มีอะไรกั้น!

หนึ่งข้อหลักๆ ที่มักจะขอพรพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือขอให้เงินเข้ากระเป๋ามาแบบทะลักทลาย ทำอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทอง จะบอกว่านอกจากขอพรพระแล้วยังมี ของน...