24 กันยายน วันมหิดล ครบรอบ 91 ปี วันคล้ายวันสวรรคต

24 กันยายน วันมหิดล ครบรอบ 91 ปี วันคล้ายวันสวรรคต

อีวุ่นขอเมาท์วันนี้ เนื่องในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี คือ วันมหิดล อีวุ่นเลยขอพูดถึงวันสำคัญนี้กันหน่อย เผื่อใครที่อาจจะยังไม่รู้ที่มาของวันสำคัญนี้ มาดูความเป็นมาของวันมหิดลกันค่ะ

วันมหิดล วันแห่งการรำลึกถึง

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า ทัดเทียมอารยะประเทศในอนาคตได้

ซึ่งในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้ ถือว่าครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งวันสำคัญนี้ และครบรอบ 91 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน

วันมหิดล

ประวัติ วันมหิดล

ในปี พ.. 2493, 21 ปีหลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้เสด็จสวรรคตคณะแพทยศาสต์ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นณใจกลางโรงพยาบาลศิริราชโดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้ควบคุมเพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาลเป็นแบบฉบับให้คนรุ่นหลังได้ตามรอยพระยุคลบาทสืบไป

โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินในพิธี เปิดพระราชนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2493 และ ในวันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกันนี้เอง นักศึกษาแพทย์ได้ริเริ่มจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระรูป อ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และทางคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วย ศิริราชพยาบาล ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ให้ยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระองค์ โดยให้ชื่อว่า วันมหิดล และงานวันมหิดลได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2499 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ การนำพวงมาลาไปสักการะที่พระรูป

พระราชานุสาวรีย์นี้ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติม ครั้งแรกเมื่อปี 2517 และอีกครั้งในปี พ.. 2525 ซึ่งเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยสร้างรากฐาน และบริเวณโดยรอบทั้งหมดเพื่อให้ถาวร สง่างามและสมพระเกียรติยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้

 

พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จำแนกเป็นข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

1. ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกผลส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ เรียกว่าทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์

2. พระราชทานทุนเพื่อค้นคว้า และการสอนในโรงพยาบาลศิริราชซึ่งนับว่าเป็นทุนแรกของทุนประเภทนี้ในประเทศไทย

3. ทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลทำการติดต่อมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้ช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล

4. พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชอันรวมทั้งที่ดิน และอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน หอผู้ป่วย และหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเพื่อประโยชน์ ของการแพทย์ด้วยประการตาง ๆ รวมทั้งที่มอบไว้เป็นมรดกอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการให้ทุนแพทย์ไปศึกษาต่างประเทศทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาท

สรุป

วันมหิดล วันแห่งการรำลึกถึง พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้ ถือว่าครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งวันสำคัญนี้ และครบรอบ 91 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน

 

เมาท์มอยข่าว ชอบเรื่องหวย ลุ้นเลขรวย เปิดเว็บไซต์อีวุ่น

อีวุ่นขอเมาท์อีวุ่นเช็กดวงอีวุ่นหาเรื่องอีวุ่นคัดเลขอีวุ่นลุ้นหวย

คลิก > www.evoon.co

 

อ่านต่อเพิ่มเติม