ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

812519

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

389
443

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

564
849

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

47

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

812518 812520

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

079167 245452 473996 710821 982005

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

016019 093556 193365 219488 223633 391246 486746 606241 606241 962293

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล